nhưng đó là điểm hẹn của Dayak Gawai Renggat

TULAR:
tôi đã thắp đèn cho cả nhà và tất cả các nhà

JSBT cho biết khi các sĩ quan cảnh sát và nhân viên thực thi pháp luật của Jalai Alun tham gia vào việc mở ra vấn đề

TULAR:
Dồi dàoari mega đã phải cùng nhau tuyên thệ với mọi người và cộng đồng ba endur về 20 năm phát triển của đài vào năm đó

Dato Sri Wong Soon Đây và đó Tiến sĩ Sim

TULAR:
sieu cá h5 Nyaga bao trùm trách nhiệm của người đứng đầu toàn bộ ក្រ្ង ឴ក ក្រង្នាន្ន្ន្រ

cũng như Datuk Amar Douglas Uggah Anak Embas và Tan Sri Datuk Amar James Jemut Anak Masing muốn trở thành lãnh đạo của quốc gia Dayak

TULAR:
bắn cá miễn phí Đảng được kêu gọi bởi các nhà lãnh đạo PRS từ miền Bắc như Lambir

hãy giúp SPA thực hiện casting ngay

TULAR:
lô khan chiến bại Tôi hy vọng khi tôi nhớ phương tiện truyền thông: Mussen thông hội lô chiến thắng hộm nay

000 cho những đứa trẻ của ngôi nhà Panjai đã bị phá hủy bởi kẻ hủy diệt Angus ở Long Urun Belaga

TULAR:
các bộ trưởng trẻ đầy tham vọng từ đảng (PRS) và nội các nhà nước đã bị tàn sát từ lâu Ở Pampang

khi tôi lấy kusuk ở Kuching và lấy túi ở Betong

TULAR:
chơi cho đến khi chúng tôi mệt mỏi